Spring naar inhoud

Jaarverslag 2021

Inleiding

Voor u ligt de jaarrapportage 2021 van De Badde. In deze rapportage verantwoorden we onze inzet in 2021. Net als in 2020 hebben wij in onze subsidieaanvraag 2021 per dienst of activiteit aangegeven welk bereik en resultaat wij in 2021 beogen. Dit maakt het mogelijk om achteraf inzichtelijk te maken in hoeverre het aantal trajecten dat wij hebben uitgevoerd en het resultaat hiervan overeenkomen met de doelen die wij hierover vooraf hebben gesteld. In deze verantwoording over het afgelopen jaar gaan we in op ons tot nu toe behaalde bereik en de resultaten daarvan. In het afgelopen jaar is dit ‘dashboard’ ook in de diverse accountoverleggen met de gemeente Pekela aan de orde gekomen en waar nodig toegelicht en bijgesteld.

Naast de in de dashboards vermelde gegevens is er in de rapportage aanvullende data beschikbaar, bijvoorbeeld over de complexiteit en zwaarte van casuïstiek, de leeftijdsverdeling en de geografische spreiding van casussen. Deze data (‘tellen’) combineren wij verder met kwalitatieve informatie (‘vertellen’) over onze dienstverlening. Dit betreft dan met name de collectieve dienstverlening.

Op 1 mei 2021 is het Koploperproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) gestart voor de duur van 2 jaar. De Badde is hierin verantwoordelijk voor het projectleiderschap. In 2021 is een projectgroep gevormd alsmede een stuurgroep en het projectplan met ambities en subdoelen is vastgelegd. Ambities binnen dit project zijn:

  • OCO is beter vindbaar, bekend en zichtbaar
  • Vroegtijdige inzet van OCO en meer preventief
  • Betere aandacht voor specifieke doelgroepen en/of thema’s binnen de gemeente

Binnen dit project hebben er gesprekken plaatsgevonden met diverse ketenpartners en gemeentelijke teams om informatie te delen en input op te halen. Samen met de projectgroep is er een taakomschrijving en procesbeschrijving van OCO opgesteld. Een ervaringenkaart is ontworpen en er zijn voorbereidingen getroffen voor een kick-off bijeenkomst die begin 2022 zal plaatsvinden.

Social media overzicht 2021

Naast alle cijfers willen we ook graag presenteren wat we hebben laten zien op social media.  Door de lockdown was het in de eerste maanden niet mogelijk iets te organiseren. 

5 februari

De twee trimparcoursen in Pekela zijn geopend

Vanochtend openden burgemeester Jaap Kuin en René Beertema namens De Badde samen het parcours in Nieuwe Pekela.

Een trimparcours is een route in de buitenlucht waarbij je onderweg verschillende oefeningen tegenkomt en het hele lichaam wordt getraind. Dit kan op 3 verschillende niveaus. In Nieuwe Pekela is het parcours te vinden in het Burgemeester Boekhovenpark en in Oude Pekela in het park naast het gemeentehuis.

2 juni

Opening buurtwoning Pekela

De Roomse wijk in Pekela heeft er een mooie ontmoetingsplek bij. De Badde, Acantus, Afeer, Gemeente Pekela en huurdersorganisatie Huurders in Pekela (HiP) Acantus nemen op 2 juni de eerste buurtwoning in Pekela in gebruik.

De buurtwoning aan de Willem de Zwijgerlaan 2 in Oude Pekela wordt op woensdag 2 juni om 10:00 uur officieel geopend. Dan hangen medewerkers Annemiek van De Badde en Willie van Acantus de vlag buiten.

12 juli

Wandelgroep “De Opstappers” van start in Nieuwe Pekela

Het opstarten van de wandelgroepen is een initiatief vanuit het Lokaal Sportakkoord. De wandelgroepen worden opgezet vanuit Pekela Actief, een samenwerking tussen welzijnsorganisatie De Badde en de gemeente Pekela, met als doel om inwoners van Pekela meer te laten bewegen.

Voor deze specifieke wandelgroep is de samenwerking gezocht met Fyzigo en Buurtzorg Nieuwe Pekela, organisaties die zich beiden reeds jarenlang inzetten voor de kwetsbare en mindervalide ouderen in Pekela. Een unieke samenwerking tussen alle organisaties, ieder met zijn of haar eigen expertise, heeft geleid tot dit mooie initiatief.

18 oktober

Creatieve ochtend in de Binding

De workshop tekenen en schilderen is in volle gang! 24 creatieve kids maken de allermooiste kunstwerken en maken kans op leuke prijzen.

21 december

Soep op de stoep

Buurtwerkers Marije en Annemiek hebben 15 liter soep gemaakt en rondgebracht in Oude en Nieuwe Pekela. 

Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting