Spring naar inhoud

Verantwoording overige dienstverlening en activiteiten

Hieronder een verantwoording van onze collectieve activiteiten en vormen van dienstverlening die niet in het dashboard vermeld staan.

Ouderengroepen/senioren in de wijk

In Oude Pekela zijn gedurende de gehele Corona periode contacten aan de deur geweest, er zijn opdrachten uitgedeeld, kaarten gewisseld, puzzels en bewegingsoefeningen aan de mensen uitgedeeld. Dit was een maandelijks contact van ongeveer 13-15 senioren. In december heeft iedereen een kerststukje gehad dat gemaakt is door mensen met een “beperking”, hier ging het om een 20 tal mensen. Middels de actie Soep op de Stoep zijn ongeveer 50 senioren aan de deur bezocht (een totaal van ruim 70 inwoners geheel Pekela).

Moedergroepen

Er zijn twee moedergroepen, de jonge moeders en de oudere moeders. De oudere moedergroep is een hechte ‘veilige’ groep geworden het afgelopen jaar, waardoor er meer besproken kon worden dan in de open groep waar niet iedereen zich even ‘veilig’ voelt om over dieper liggende zaken te praten. De moeders hebben diverse keren aangegeven ondanks corona behoefte te hebben aan de steun die zij bij elkaar vinden, en daarom heeft de moedergroep binnen de heersende corona regels wel plaatsgevonden. Deze groep is een avondgroep geworden, omdat de meeste moeders aan het werk zijn gegaan tijdens corona en overdag niet meer bij elkaar konden komen, maar toch de groep van wezenlijk belang vonden in hun leven dat wij besloten hebben het naar de avond te verplaatsen. Naast de thema’s gaven de moeders aan dat zij dit jaar het gevoel hadden dat we met elkaar veel meer in onze ‘krachten’ zijn komen te staan, en dat is ook merkbaar bij de moeders. Zo heeft iedere moeder afgelopen jaar 1 avond voorbereid, zo zijn wij met elkaar ook naar een paardencoach geweest en daar hebben wij met elkaar veel van ons zelf maar ook van elkaar geleerd.

Een van de moeders van deze groep heeft een start gemaakt voor een website voor moeders van Pekela, streven is dat deze in 2022 van start gaat. Doel: voorlichting geven over de thema’s die we in een open ‘’nieuwe moedergroep” willen gaan aanbieden 1 x per 14 dagen overdag in 2022. Dit gaat plaats vinden in ontwikkeling naar behoefte.

Ambulante begeleiding jongvolwassenen

De Badde biedt ambulante begeleiding aan jonge volwassenen van 18 tot 27 jaar. Vanuit een systemische aanpak vindt de ondersteuning plaats over verschillende leefgebieden. Hierbij is vaak contact met ouders, informele netwerken van jongeren, ketenpartners, tweedelijnszorg, scholen en politie. Vanwege de beperkte capaciteit komt het helaas regelmatig voor dat we jongeren in overleg met de gemeente moeten ‘doorzetten’ naar een organisatie die dezelfde ondersteuning biedt op basis van een indicatie.

Buurtbemiddeling

Het eerste half jaar van 2021 zijn er een aantal verzoeken gekomen voor bemiddeling. Bij de meeste bleek al bij het eerste telefoongesprek dat er geen ruimte voor bemiddeling was (in verband met betrokkenheid politie of gemeente). Vier buurtbemiddelingszaken zijn opgepakt.

Opvallend zijn de verzoeken tot bemiddeling die niet tot een daadwerkelijke bemiddeling komen, omdat mensen niet meer met elkaar in gesprek willen of kunnen.

In de tweede helft van 2021 is besloten om de bemiddelingen eerst via het sociaal team te laten lopen. Dit omdat sommige meldingen beter door de gemeente (OOV) opgepakt kunnen worden.

We hebben twee buurtbemiddelingszaken opgepakt.

Samenlevingsopbouw

Spelen in de wijken

Samen met Acantus en gemeente zijn we betrokken bij vier speelplekken: De Ring, Rozenhof, Grasveld Snaterlaan, Johan van Oldenbarneveltstraat.

  • De Ring: er zijn voor 4 verschillende plekken in de wijk speeltoestellen besteld. Er zijn 2 picknicktafels besteld. Er is een actieve speeltuincommissie
  • Rozenhof: besloten is dat de speeltuin aan de Schoolstraat verplaatst wordt naar de Rozenhof, er is een picknicktafel besteld voor de Rozenhof.
  • Grasveld Snaterlaan: na een gezamenlijke bijeenkomst op het grasveld (samen met Acantus, Afeer en gemeente) is er een bewonerscommissie opgericht die gaan nadenken over de invulling van het grasveld.
  • Johan van Oldenbarneveltstraat: er zijn tijdens een klusdag met de bewoners twee picknicktafels geplaatst.

Buurtwoning

Er komen gemiddeld 5 bezoekers per week in de buurtwoning Oude Pekela. De vragen zijn divers (wonen, leefbaarheid, renovatie). Daarnaast vinden er bezoekregelingen plaats.

Wijkrondes

Tijdens de wijkrondes, die om de week plaatvinden, krijgen we diverse meldingen/signalen binnen. Gemiddeld zijn dit er ongeveer 5 tot 10 per keer. Nu de wijkrondes per sociale media aangekondigd worden krijgen we ook meer signalen binnen via de facebookpagina van de buurtwoning of die van De Badde.

Samenwerking Pekela Actief

Samen met Pekela Actief is in de herfstvakantie een kunstworkshop georganiseerd voor kinderen in de gemeente. Er zijn 24 kinderen op afgekomen.

Sociale activatie/buurtwerk

Een inwoner in de wijk heeft haar eigen dagbesteding thuis opgestart en heeft mooi geverfde kaarten gemaakt, met het verzoek aan de buurtwerker of zij deze wilde verspreiden onder inwoners van Pekela, met het verzoek om het kaartje dat in de kaart zat, weer door te sturen naar iemand die de ontvanger van de kaart kende. Het gaat om zo’n 50-tal kaarten die zo onder inwoners zijn verspreid met de oproep om zo in Coronatijd toch met elkaar in contact te zijn.

Toeleiding mantelzorgers en contactfunctionaris mantelzorg

Binnen De Badde is de afspraak gemaakt dat iedereen verantwoordelijk is voor de ‘aandacht’ voor de mantelzorger die vaak in relatie staat met klanten die zich bij ons melden. Daarom is er in 2021 door leden van ons team aandacht geweest voor de mantelzorger die bij haar/hem bekend zijn.

Er is eind vorig jaar een startbijeenkomst geweest met Zorgbelang en Platform Hattinga Verschuren over Mantelzorg Digitaal. Er zal provinciaal een start gemaakt worden en daarna zullen de diverse plekken in het Noorden bezocht worden en wordt er een passend voorstel en aanbod gedaan. Dit geldt ook voor de gemeente Pekela.

Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting