Spring naar inhoud

Ons huishoudboekje

De goede dingen op een passende manier

Het jaar 2021 is financieel gezien goed verlopen: De totale baten van Tintengroep over 2021 bedragen EUR 44,1 miljoen. De liquiditeitsratio over 2021 bedraagt 3,24% en de solvabiliteitsratio bedraagt circa 64,7%. Op basis van deze ratio’s is de financiële positie van Tintengroep gezond. Vanuit deze basis wil en kan Tintengroep het beschikbare geld besteden aan de goede dingen én op een passende manier. Dit betekent dat we vooral investeren in zaken die direct of indirect zorgen voor een verbetering van de dienstverlening en de resultaten van de verschillende werkorganisaties.
Zo is in 2021 een stuurgroep geformeerd die zich richt op de uitvoering van een aantal samenhangende strategische projecten, gericht op individuele – en collectieve dienstverlening met behulp van data. Daarnaast is in 2021 in het kader van de PDCA-cyclus gestart met het structureren van de (kwartaal)rapportage in een vijftal aandachtsgebieden waarover werkorganisaties rapporteren. Ook  is risicomanagement expliciet toegevoegd aan de PDCA-cyclus.

Groei en ontwikkeling

In 2022 gaan we door met het uitvoeren van sociaal werk activiteiten in alle werkorganisaties. Wanneer de mogelijkheid zich aanbiedt om mee te doen met aanbestedingen maken we daarin een weloverwogen afweging. We zien ook dat de extra projecten die gemeenten willen uitvoeren bij ons voor groei zorgt. De Tintengroep is in 2021 benaderd door Stichting Carrefour Welzijn Noordoostpolder met de vraag of de Tintengroep open staat voor het overnemen van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van deze stichting. Op basis van onderzoek dat in de tweede helft van dit jaar is uitgevoerd, is deze stichting per 1 januari 2022 door middel van een bestuurlijke fusie aangesloten bij de Tintengroep.

Peuterwerk zal zich in 2022 verder richten op verdere samenwerking met opvangorganisaties en wil zich ontwikkelen tot ‘preferred supplier’ van maatschappelijke peuteropvang. Daarnaast wil Peuterwerk mede vorm en inhoud geven aan de transformatie van de jeugdzorg.

drs. Martijn Bouwman - concern controller

"De combinatie van lokale en centrale dynamiek om gezamenlijk een stap vooruit te maken, dat spreekt mij aan!"

Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting