Spring naar inhoud

Samen verder

Ons jaar in vogelvlucht

Het jaar 2021 is voorbij gevlogen. We hebben ons elke dag ingezet om bij te dragen aan de antwoorden op sociale vraagstukken. Om de inwoners die ons tijdelijk nodig hadden bij te staan en de peuters een fijne plek te geven om spelend te leren. 

Januari

Start Angelique Smid als directeur Peuterwerk

Peuterwerk is het jaar 2021 gestart met een nieuwe directeur, Angelique Smid. Zij was in 2020 als interim-directeur al van dichtbij betrokken bij de organisatie en heeft gezien hoe de medewerkers zich met ziel en zaligheid inzetten voor de peuters en voor hun ouders. "We gaan de stip op de horizon samen zetten" vertelt Angelique. "Waar staan we samen voor en wat doen we wanneer. Ik kijk er naar uit om daar samen met jullie aan de slag te gaan." 

Januari

Met het vertrek van Angelique Smid bij Andes is gezocht naar een nieuwe manager met enthousiasme en een eigen stijl van leiderschap. Willemijn Kleijn is nieuw binnen de Tintengroep en neemt het stokje van Angelique over. 
 

Januari

De lokale opdracht is leidend in ons werk. Tegelijkertijd maken we gebruik van gedeelde kennis en kunnen om die opdracht zo goed mogelijk te vervullen. Met de start van een team beleidsadviseurs heeft elke Tintendirecteur de mogelijkheid om de centraal georganiseerde kennis op beleid en ontwikkeling in te zetten voor de eigen organisatie. 

Januari

Energietransitie en sociaal werk; opdrachtformulering akkoord

Wat zijn de mogelijke rollen van het sociaal werk en peuterwerk binnen de Tintengroep in de energietransitie? Met die vraag gaat Marcel van Leeuwen, directeur Mensenwerk Hogeland en portefeuillehouder Duurzaamheid aan de slag. Samen met beleidsadviseurs Liset Bijsterbosch en Jarno Schonewille wordt dit strategische thema van Tintengroep onder de loep genomen.

6 januari

Eerste coronavaccinatie in Nederland

Na maanden voorbereiding wordt vanaf 6 januari de vaccinatie tegen het coronavirus aangeboden aan de zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Stap voor stap krijgen eerst zorgmedewerkers en daarna de meest kwetsbare doelgroepen de oproep binnen. Stapje voor stapje beweegt Nederland zich richting het einde van de pandemie, maar we zijn er nog lang niet.

23 januari

De avondklok treedt in

Van 23 januari tot uiteindelijk 28 april telt in Nederland de avondklok.Tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends blijft iedereen binnen. Alleen als het nodig is voor het werk, uitlaten van de hond of een noodgeval mag een uitzondering worden gemaakt. Omdat sociaal werk cruciaal is, mogen in een aantal gevallen de mensen van Tintengroep tijdens de avondklok wel op pad zijn. 

Maart

Binnen Tintengroep vinden we het belangrijk dat iedereen prettig in zijn vel zit, zowel privé als op het werk. We benutten het gedachtegoed van Positieve Gezondheid hierin, ook binnen het project Fluitend naar je werk. Dat project helpt met ideeën en middelen die kunnen worden ingezet om elke dag ‘fluitend naar je werk’ te kunnen blijven gaan.

Maart

Verkiezingen Tweede Kamer

Nederlanders mochten in 2021 naar de stembussen voor de verkiezing van de Tweede Kamer. De gezondheidszorg was het belangrijkste thema voor kiezers, daarna volgden normen en waarden en betrouwbaarheid van de overheid.  

28 april

Avondklok stopt, stap voor stap vooruit

Na drie maanden stopt de avondklok in Nederland. De winkels gaan open op afspraak en er mogen maximaal twee gasten per dag op visite komen thuis. De overheid komt met een stappenplan om de coronamaatregelen los te laten.

Mei

Start Neie Naober

Onder de naam ‘Neie Naober’ start een nieuwe organisatie met het kind-, jeugd- en jongerenwerk, de vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning en het buurtwerk in de gemeente Tynaarlo. 

“Bijdragen aan een vitale gemeente, waar iedereen erbij hoort en waar je naar elkaar omziet, is

een belangrijke doelstelling van Neie Naober”, vertelt Annet Lammersen, directeur.

Juli

Oriënterende gesprekken met Carrefour

De eerste oriënterende gesprekken tussen de twee organisaties over de mogelijkheden om samen te werken bieden perspectief. 

Augustus

Evaluatie project interne kennisdeling

Interne kennisdeling is essentieel voor ons werk. Onder leiding van Hans Strijbosch is onderzocht hoe de lerende organisatie zo gefaciliteerd kan worden dat de interne kennisdeling binnen de Tintengroep gemaximaliseerd wordt en toegankelijk wordt voor alle medewerkers. 
 

september

Gunning algemene voorzieningen Veendam

Vanaf 1 januari 2022 gaan Compaen en Cosis de ondersteuning en begeleiding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitvoeren. Volwassen inwoners die ondersteuning of begeleiding nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving kunnen dan terecht bij deze algemene voorziening. Hierdoor is het niet meer nodig eerst langs de gemeente te gaan, omdat een indicatie niet meer nodig is. Compaen en Cosis gaan dit, samen met onder andere Dichtbij, uitvoeren en zetten hiervoor de nieuwe organisatie deBasis op. 

Oktober

Afscheid Gert Jonker

Na bijna twintig jaar als directeur van welzijnsorganisatie Sedna gewerkt te hebben, nam Gert Jonker op dinsdag 12 oktober afscheid. “Het is tijd voor een nieuwe fase in mijn leven” aldus Gert “en ik ben er trots op zoveel jaar onderdeel te zijn geweest van deze mooie organisatie.” Zijn collega’s vanuit Sedna en de Tintengroep konden hem niet onopgemerkt laten vertrekken. Ter ere van Gert is daarom een minisymposium “Transformatie Jeugd” georganiseerd, voorafgaand aan de afscheidsreceptie. 

November

Start Marleen Tent als directeur Sedna

Marleen Tent start op 1 november als nieuwe directeur van Sedna. Zij was werkzaam bij gemeente Aa en Hunze, waar zij sinds 2015 de rol van gemeentesecretaris vervulde. 

“Er ligt een geweldige uitdaging voor mij binnen welzijnsorganisatie Sedna in Emmen. Ik kijk er ongelooflijk naar uit om aan de slag te gaan. Sedna is een prachtige organisatie die midden in de samenleving staat.” 

Johan Brongers, bestuurder Tintengroep: “Ik ben verheugd met de benoeming van Marleen Tent als nieuwe directeur van Sedna. Zij wil zich graag inzetten voor de verdere ontwikkeling van de organisatie.”

November

Presentatie nieuwe Tintranet

Na een zorgvuldig doorlopen proces wordt het nieuwe intranet voor de hele groep, Tintranet, gepresenteerd aan het Tintenteam. Het platform voorziet in de praktische kant van informatievoorziening én in de sociale kant van elkaar kennen en samen kennis delen. 

December

Bestuurlijke fusie Tintengroep en Carrefour definitief

Per 1 januari 2022 is Carrefour Welzijn Noordoostpolder onderdeel van de Tintengroep. Het bestuur en toezicht van Carrefour Welzijn Noordoospolder is overgedragen aan Tintengroep. In december 2021 ondertekenden Johan Brongers van Tintengroep en Susanne Plass van Carrefour het contract.

Voorzitter van de Raad van Bestuur, Johan Brongers, vertelt dat hij zich verheugt op de samenwerking met Carrefour. “De afgelopen tijd heb ik goed kennis gemaakt met de medewerkers van Carrefour. De bevlogenheid en professionaliteit die zij laten zien heeft indruk op mij gemaakt. De aansluiting van Carrefour bij de Tintengroep betekent dat we waardevolle kennis met elkaar mogen gaan delen en van elkaar mogen leren. Samen gaan we innovatiekracht leveren op de maatschappelijke opgaven in de Noordoostpolder. Ik zie ernaar uit hoe het team van Carrefour daarmee aan de slag gaat.”

Voorwoord

Voorwoord

Bestuurder Johan Brongers

't Het nog nooit, nog nooit zo donker west Of 't wer altied wel weer licht"

Ede Staal

Aan het einde van 2020 nam ik een videoboodschap op aan alle medewerkers van de Tintengroep. Met de Kerstdagen voor de deur was het een tijd om te reflecteren op wat we allemaal hadden meegemaakt en vooruit te kijken naar de toekomst. De woorden van Ede Staal vatten mijn gevoel daarbij samen. Want hoe duister of moeilijk het soms ook wordt, de zon komt altijd weer op. 

Het jaar 2021 bracht ons veel. Met de ervaring en lering uit het coronajaar 2020 in onze rugzak zijn we samen op pad gegaan. De flexibiliteit en creativiteit die al onze mensen toonden is en blijft lovenswaardig. Iedereen werkte vanuit het hart, vanuit een eigen vakmanschap. Met een 'als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan' mentaliteit pasten ze zich bij elke verandering aan en ging het werk door. Geen inloopspreekuur? Dan doen we het telefonisch. En ook op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen we in contact blijven.

Pedagogisch medewerkers waren het hele jaar actief, wilden klaarstaan voor de peuters en zorgen dat zij kregen wat ze juist nu nodig hebben. Samen wilden we het goede doen en voor elkaar van betekenis zijn. Voor de mensen in onze directe omgeving, voor onze collega's, voor de inwoners van onze gemeenten. Corona maakte mensen kwetsbaar. En we hebben ons samen voor die mensen ingezet. Zo'n 60.000 mensen namen deel aan een collectieve activiteit, 7000 mensen hebben een individueel traject doorlopen, bij ruim 2500 mensen hebben we de vinger aan de pols gehouden. En een kleine 16000 mensen klopte bij ons aan voor een informatie- of adviesvraag. Op de groepen van Peuterwerk gaven we een kleine 1500 peuters de ruimte en veiligheid om zich spelend te ontwikkelen. Dit deden we allemaal samen met 3000 vrijwilligers die ons hielpen in het werk. Wat we zo hebben betekend, daar mogen we trots op zijn.

Sinds de start van de pandemie heb ik structureel telefoongesprekken met collega's uit ons hele werkgebied in mijn agenda staan. Ik wil weten hoe het met ze gaat, wat ze zien gebeuren. De duur van de pandemie is voor alleengaanden vaak een slijtageslag geweest. In jonge gezinnen stond de boog soms lang gespannen. We hebben allemaal moeten balanceren.

Maar 2021 bracht ook veel goeds. Zoals de ontwikkeling van de plek van ervaringsdeskundigen in onze teams. Een paar jaar geleden was de rol van een ervaringsdeskundigen nog nieuw, nu maken ze volwaardig deel uit van de groep en dragen ze eraan bij dat mensen perspectief hebben op een betere toekomst. Hoe mooi is het dat ze dat mogen doen met een eigen perspectief op een toekomst zonder financiële hulp van de overheid.

Vanuit een gezamenlijke wens en overtuiging hebben Carrefour en Tintengroep de samenwerking gevonden. Met ingang van 2022 maakt Carrefour volwaardig deel uit van onze groep en mogen we van elkaars ervaring en kennis leren. In Tynaarlo is Neie Naober gestart. Een nieuwe organisatie die actief aan de slag is gegaan voor alle inwoners.

Samen bouwen we verder. In 2022 nemen we mee wat we hebben geleerd. 't Het nog nooit, nog nooit zo donker west Of 't wer altied wel weer licht"

Johan Brongers

Bestuurder Tintengroep

Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting