Spring naar inhoud

Waar staan we

De opbouw van ons jaarverslag

Hoe heeft 2021 er voor Tintengroep uitgezien? In samenwerking met onze partners en ook binnen onze organisatie? In dit jaarverslag vertellen we erover. Dat doen we in zes hoofdstukken:

  • Voor en met inwoners
  • Onze gemeenten
  • Ons huishoudboekje
  • Onze mensen
  • Alleen ga je snel, samen kom je verder
  • Innoveren en faciliteren

Deze zes thema’s zijn niet lukraak gekozen, maar sluiten aan bij zes succesbepalende factoren die wij als leidmotief hanteren binnen onze planning & control cyclus.

Tintengroep vergroot de zelf- en samenredzaamheid van inwoners in haar werkgebied en draagt bij aan een positief welbevinden door middel van individuele ondersteuning, collectieve activiteiten en netwerkversterking. Dit doen we samen met onze opdrachtgevers, een groot team van vrijwilligers, de inwoners van de gebieden en partnerorganisaties. We doen ons werk in het voorliggend veld. Dat is het deel van zorg, welzijn en ondersteuning waar mensen zelf, zonder verwijzing, naartoe kunnen gaan. In het werkgebied van Tintengroep wonen in 2021 bijna 630.000 mensen, die een beroep op ons kunnen doen of met wie we samen bouwen aan vitale wijken en dorpen.

De thema's van de P&C cyclus
Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting