Spring naar inhoud

Begeleiding individueel en collectief

3.1 Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)

Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt aangeboden wanneer een inwoner gerichte ondersteuning nodig heeft bij het kiezen van een passende zorgaanbieder of bij het voeren van een gesprek met de gemeente of een instantie. Thema’s waarbij vaak ondersteuning wordt geboden betreft LVB/GGZ vraagstukken, complexe ( vaak langdurige) jeugd en opvangproblematiek, en zorgvragen van ouderen. Er zijn daarnaast veel vragen rondom de overgang naar 18 jaar en het aanvragen van PGB en WLZ binnengekomen. Tabel 2 laat het aantal inwoners zien dat Welstad in het afgelopen jaar op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning heeft ondersteund. In de praktijk wordt meer OCO ondersteuning geboden maar die worden niet als specifieke OCO vragen geregistreerd. Informatie over het ‘Koplopersproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning’ is te vinden in hoofdstuk 6, waar wij de projecten buiten onze reguliere opdracht beschrijven.

Aantallen onafhankelijke cliëntondersteuning

114 Unieke Inwoners

25 Leun en steuncontacten

3 Info en adviesaanvragen

89 Individueel traject

Praktijkvoorbeeld: onafhankelijke cliëntondersteuning (zorgbemiddeling)

De casus
Henk (50) heeft te maken met een licht verstandelijke beperking en psychische problematiek. Hiervoor ontvangt hij persoonlijke begeleiding. Meneer vertelt dat hij niet tevreden is met zijn begeleiding en zijn huidige werkplek. Henk werkt graag buiten, maar sinds kort werkt hij noodgedwongen, wegens rugproblemen, binnen.

De druk van zijn huidige werkplek blijkt hoger te liggen en daarnaast is het binnen drukker qua mensen en geluiden. Daarom meld hij zich de laatste tijd vaak ziek voor zijn werk. Henk is uitbehandeld bij Lentis, terwijl hij daar graag in behandeling wilde blijven. Henk heeft het idee dat zijn persoonlijke begeleider hem hierin niet begrijpt. Om deze reden is hij in contact gekomen met de onafhankelijke cliëntondersteuner van Welstad.

Gekozen aanpak
De onafhankelijke cliëntondersteuner besluit om samen met Henk en de persoonlijk begeleider in gesprek te gaan. De rol van de onafhankelijke cliëntondersteuner in dit gesprek is Henk en de begeleider te helpen om beide kanten van het verhaal eerlijk op tafel te krijgen. Er blijkt veel mis te gaan rondom communicatie. Afspraken worden soms vergeten of anders geïnterpreteerd. Afgesproken is om in vervolg afspraken altijd op papier te zetten. Ook is samen gekeken naar een andere werkplek, met minder druk en prikkels. De onafhankelijke cliëntondersteuner kijkt vervolgens ook samen met Henk naar een passende behandeling. Hiervoor heeft een afspraak met de huisarts plaatsgevonden en is Henk aangemeld voor het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie. Tot slot is de rol van de mantelzorger van Henk verduidelijkt, om zo ook het netwerk van Henk in te schakelen.

Resultaat
Henk kan terecht bij een andere werkplek. De werkplek levert bij Henk minder stress op, waardoor hij langzamerhand terug naar werk kan re-integreren. Sinds hij weer aan de slag is en de communicatie met zijn persoonlijke begeleider beter gaat, zit Henk weer lekker in zijn vel. 

3.2 Financiën

Via de VoorzieningenWijzer komen wij bij inwoners achter de voordeur en maken wij met hen naast financiën, ook andere leefgebieden bespreekbaar. De doelstelling om bij 260 bewoners de VoorzieningenWijzer af te nemen is niet behaald. Er kwamen onvoldoende aanmeldingen vanuit de opdrachtgevers. We hebben daarom de aanmeldroute gewijzigd. De inwoners kunnen zichzelf nu ook aanmelden via de website van de Voorzieningenwijzer. Er zijn in het afgelopen jaar 71 huishoudens bezocht, waarbij gemiddeld €528, 86,- is bespaard per huishouding.

Naast budgettering boden de gesprekken met de huishoudens ook de mogelijkheid voor andere hulpvragen op diverse levensgebieden. Deze vragen gaan onder andere over de voorzieningen voor senioren en digitale vaardigheden.

Praktijkvoorbeelden inzet De VoorzieningenWijzer.
  1. Tijdens het afnemen van de VoorzieningenWijzer bleek dat mevrouw een WIA uitkering van het UWV heeft, maar toch nog onder minima uitkwam. Samen met mevrouw hebben we een toeslag aangevraagd en gezorgd dat er hulp voor haar komt om haar te ondersteunen met meer zicht en grip op financiën.
     
  2. Bij een afname van de VoorzieningenWijzer kwam naar voren dat een echtpaar op leeftijd ook een vraag had rondom WMO voorzieningen. Daarom is het echtpaar aangemeld bij de onafhankelijke cliëntondersteuning van Welstad.
     
  3. Meerdere inwoners hadden in 2021 een hulpvraag met betrekking tot de groeiende energieprijzen. Het maatschappelijk werk heeft deze groep inwoners uitleg geboden over de huidige energiemarkt. Zodra de gasprijzen dalen gaat het maatschappelijk werk samen met deze groep inwoners kijken naar een goedkopere aanbieder. Advies aan de gemeente is om de energiecoaches te laten afstemmen met de maatschappelijk werkers van Welstad, om zo aan te sluiten bij signalen en ondersteuningsvragen van inwoners.

3.3 Nieuwkomers

Vanaf mei 2021 is Welstad weer gestart met een algemeen spreekuur. Nieuwkomers maken veel gebruik van dit spreekuur. Er is een groep nieuwkomers die elke maand opnieuw terug komt met papieren en vragen. De ondersteuningsvraagstukken van inwoners hebben vaak te maken met het begrijpelijk maken van brieven van instanties. Doordat nieuwkomers de Nederlandse taal niet machtig zijn, is het soms lastig om samen met de nieuwkomer tot keuzes en toestemming te komen naar aanleiding van de brief. Bijvoorbeeld voor het aanmelden bij de GKB. Ook is het lastig om een vraag achter de vraag te onderzoeken.

In november 2021 zijn de taalontmoetingen van start gegaan. Wekelijks komen inwoners van het AZC en inwoners van Musselkanaal samen in MFC Lint, waar ze zoveel mogelijk de Nederlandse taal spreken. Tijdens de ontmoetingen hebben deelnemers het over alledaagse onderwerpen zoals wonen, werken, gezond eten. De reguliere activiteiten in MFC Lint staan open voor inwoners van het AZC. Door de taalontmoetingen worden de activiteiten toegankelijker.

3.4 Assertiviteitstrainingen

Met ingang van september is de assertiviteitstrainingen voor volwassenen weer van start gegaan. In verband met corona hebben wij de groep beperkt tot zes deelnemers. De training richt zich op volwassenen die moete hebben met het aangeven van grenzen op bijvoorbeeld het werk of privé. Er wordt daarbij aandacht besteed aan hoe deelnemers ongewenste gedragingen en gedachtes kunnen ombuigen naar iets effectiefs. De deelnemers waren erg gemotiveerd om met de eigen doelen aan de slag te gaan. Ze willen dan ook graag een vervolg op de training. Het liefst in groepsverband. Uit de evaluatie van de training komen de volgende quotes. 

‘Ik mag er zijn’ ‘mijn menig doet er toe’ ‘Ik mag mijzelf zijn’ ‘Ik ben niet alleen met mijn struggles’

Deelnemers Assertiviteitstraining voor volwassenen
Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting