Spring naar inhoud

Nieuw Organiseren

Welstad in beelden

februari

Gezamenlijke maaltijd

Gezamenlijke Maaltijd Alteveer: Als de maaltijd niet kan op de " gewone manier", brengen we de maaltijd langs...

maart

Pannenkoekendag

In het kader van Nationale pannenkoeken dag hebben jongeren dinsdag 23 maart pannenkoeken uitgedeeld in de wijk en om de Kwinne. De door de Albert Heijn gesponsorde ingrediënten zijn diezelfde ochtend door de PRO gebruikt om alle pannenkoeken te bakken! Het was een ongelooflijk succes wat voor veel warme en leuke reacties zorgden. Jongerenwerk Welstad is al weer druk aan het brainstormen voor de volgende leuke actie!

juni

Zorg en Welzijnskrant

In juni kwam de zorg- en welzijnskrant uit. In de gehele gemeente werd deze verspreid. 

juli

Bootcamp Onstwedde

Weer een leuke activiteit uit de zomertour van Welstad. Een bootcamp in Onstwedde, met dank aan COOP (Jan Schut) voor promotie van water en een gezonde appel

september

Scootmobiel middag

De Scootmobiel middag (8 sep) op de IJsbaan ‘de Toekomst’ in Alteveer was een geslaagd evenement. Goziena Brongers (wethouder gem. Stadskanaal) opende de dag om 13 uur, waarna de 15 deelnemers in 3 groepen werden ingedeeld. Een groep startte binnen met een stukje theorie, de andere groep deed een hindernissen parcours buiten op de ijsbaan en de laatste groep ging een scootmobieltocht maken door Alteveer. Al met al een geslaagde en leerzame middag. Met veel dank aan alle vrijwilligers en organisaties VVN, Mobi-Care, IJsvereniging ‘de Toekomst’ en Dorpsbelang Tange Alteveer.

oktober

Kinderexpositie

De Kinderexpositie opent met het passende thema: mijn mooiste dag na corona. Denise Eilert van Welstad over de expositie: “Het is belangrijk dat kinderen kennismaken met kunst omdat ze daarmee hun creativiteit ontwikkelen en leren om hun verhaal erin kwijt te kunnen. Kunst is een manier om je te uiten.”

september

Opening Inloophuus

Dinsdag 7 september is ’t Inloophuus feestelijk geopend in de Bolster. Aan het begin is ‘t Inloophuus geopend door directrice Nel Kruit en Dennis Jager (ervaringsdeskundige Armoede & Schuldproblematiek) van Welstad.

T’ Inloophuus is een samenwerking tussen De Bibliotheek, Humanitas, Stichting Present en Welstad en is een fysieke plek in jouw dorp, waar je terecht kan met al je vragen, voor informatie en advies.

oktober

Beweegfestival

In de herfstvakantie is er een leuk beweegfestival met meer dan 120 kinderen uit de Gemeente Stadskanaal georganiseerd. 

eind september - begin oktober

Week tegen eenzaamheid

In het kader van de "Week tegen Eenzaamheid"(30 sep t/m 7 okt) zijn onze Buurt(maatschappelijk)werkers de wijk in geweest met koffie en thee voor een gesprek met buurtbewoners over eenzaamheid. Naast koffie en thee zijn ook de "Ik denk aan je" kaartjes uitgedeeld.

Inleiding

Als team van Welstad hebben we onze tijd goed benut tijdens het tweede jaar waarin de maatregelen vanwege de coronacrisis erg bepalend zijn geweest voor ons werk. De titel van dit jaarverslag is daarom ‘Nieuw Organiseren’, want dat hebben we het afgelopen jaar gedaan.

In de uitvoering van ons werk is steeds gezocht naar alternatieve mogelijkheden om in contact te blijven met de inwoners. Telefonisch, digitaal, op straat en via oproepen via bijvoorbeeld social media is er alles aan gedaan om mensen te benaderen, te activeren in beweging te blijven en binnen de beperkingen elkaar te blijven ontmoeten.

Door inwoners laagdrempelig en oplossingsgericht te benaderen en te ondersteunen willen wij bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven en uitdagingen van deze tijd. Samen leven betekent ook aandacht hebben voor de omgeving en voor elkaar. Door ontmoeting en ondersteuning in de wijken te organiseren, dus dichtbij de inwoners, investeren we in het (informele) netwerk en proberen we deze krachten te versterken en te benutten ten behoeve van deze samenleving.

Dit doen we samen met inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers, en verschillende partners. Het onderwijs, huisartsen, kerken, COA, wijkraden, WMO, zorgpartijen, CJGV, jeugdhulpaanbieders, werk & inkomen, woningbouw en vele anderen. Wij zijn vaak de verbindende schakel tussen partijen, dit wordt ook wel onze ‘makelaarsrol’ genoemd. Wij zijn vaak onzichtbaar in het werk dat we doen maar als het ontbreekt wordt het zichtbaar gemist.

Deze makelaarsfunctie, deze verbindende taak, vraagt ook specifieke vaardigheden van onze medewerkers. Het goede gesprek kunnen voeren, de vraag achter de vraag ophalen, krachten in beeld brengen en deze weten te versterken, motiveren en enthousiasmeren. Signalen in beeld brengen en weten om te zetten in concrete acties. Dat is ons vak!

Niet iedereen heeft dezelfde talenten en vaardigheden. Ondertussen verwachten we wel een basishouding en brede basiskennis van alle medewerkers van Welstad naast kennis over hun specifieke vakgebied. Voortdurend reflecteren wij of onze organisatiestructuur nog past bij de vraag. Mobiliseren we de krachten van onze eigen medewerkers voldoende? Zijn we zichtbaar genoeg in de wijken? Benutten we de diverse specialismes voldoende binnen (en buiten) Welstad? De uitkomst van deze interne reflectie is dat we met ingang van de zomer 2021, met zes kernteams zijn gaan werken. Ook is onze overlegstructuur gewijzigd. We zijn gestart met een teamontwikkelingsproces dat gebaseerd is op eigenaarschap en persoonlijk leiderschap. Vanuit Tinten wordt dit teamproces ondersteund door een organisatieadviseur.

Welstad maakt deel uit van de Tintengroep waar we, parallel aan het interne teamproces bij Welstad, ook de krachten bundelen, kennis delen en bijdragen aan de ontwikkeling van effectieve methodieken. Op basis van gezamenlijke vraagstukken komen we tot innovatieve projecten en onderzoeken. Dit met als doel het voortdurend verbeteren van onze dienstverlening, waardoor we tegelijkertijd ook bijdragen aan de maatschappelijke doelen van de gemeente Stadskanaal.

Nel Kruit

Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting