Spring naar inhoud

Jongerenwerk

De meeste jongeren ontwikkelen zich prima samen met leeftijdsgenoten, door ondersteuning uit hun netwerk en via hun opleiding. In Noordoostpolder is echter ook een groep jongeren waarvan de ontwikkeling dreigt te stagneren of die via jeugdgroepen dreigen te ontsporen. Het jongerenwerk van Carrefour zet zich ervoor in dat jongeren in Noordoostpolder gezond en veilig kunnen opgroeien en alle ruimte krijgen om hun talenten in te zetten, zich te ontwikkelen, dingen uit te proberen en grenzen te ontdekken.

Jongerenwerk

Ons welzijnswerk en meer specifiek ons jongerenwerk investeert preventief in jongeren van 12-23 jaar, zowel individueel als in groepsverband. We streven ernaar (kwetsbare) jongeren te ondersteunen in hun proces naar volwassenheid.

Jongerenwerk in ontwikkeling

Het jongerenwerk van Carrefour was in het afgelopen jaar volop in ontwikkeling. Halverwege 2021 hebben twee nieuwe jongerenwerkers het team van Carrefour versterkt. Als nieuwe gezichten hebben zij zich ingezet in het onderhouden van contacten met relevante partijen in de regio en op zichtbaarheid bij de doelgroep, door veel aanwezig te zijn op straat. Het jongerenwerk heeft in 2021 verschillende activiteiten georganiseerd, waarbij ontmoeten, bewegen en (talent)ontwikkeling en signaleren centraal stond. Bovendien is Carrefour zich er bewust van dat de online wereld een steeds belangrijke vindplaats wordt en nieuwe mogelijkheden biedt om in contact te komen met jongeren. Het jongerenwerk laat daarom op onder andere Instagram graag zien wat ze voor de jongeren in de Noordoostpolder kunnen betekenen. De jongerenwerkers zorgen ervoor dat zij dagelijkst iets plaatsten op Instagram, om zo goed in contact te blijven met de jongeren. Een van de partijen waar het jongerenwerk graag mee samenwerkt is de (jeugd)politie. Het jongerenwerk trekt met de politie op als het gaat om (preventie van) jeugdoverlast. 

Resultaten 2021

Bereik

255 unieke jongeren

verder geholpen met vragen uit het dagelijkse leven

Aanwezigheid VO

6 VO scholen

Wekelijks aanwezig op 2 VO scholen, tweewekelijks op 4 VO scholen tijdens de grote pauze en na schooltijd op en rondom de school.

Leefbaarheid

19 jongeren

denken actief mee over de leefbaarheid in hun omgeving.

Aanspreekpunt

12 evenementen

Betrokken bij 12 (grote) evenementen als aanspreekpunt voor jeugd ((Minder activiteiten in verband met corona)

Activiteiten

28 Georganiseerde activiteiten

Met en voor jongeren

Straatwerk

2 avonden p.w.

Minstens 2 avonden p.w aanwezig op straat en met regelmaat in het weekend

Social media

1104

bereikt via social media, waar wekelijks informatieve en pedagogische boodschappen met hen worden gedeeld. Daarnaast kunnen zij online laagdrempelig met vragen bij de jongerenwerker terecht.

Samenwerken met jeugdagent Hedzer Kort

Hedzer Kort is sinds een jaar jeugdagent in de gehele regio Noordoostpolder. Als jeugdagent houdt hij zich bezig met alles rondom jeugd waarbij politie is betrokken. Dit gaat niet alleen over thema strafrecht.Als voormalig verpleegkundige GGZ, vindt hij juist het welzijn van jongeren een belangrijk onderdeel van zijn werk. Collega’s en externe partijen kunnen bij Hedzer terecht voor vragen over strafrecht, signalen en zorgen rondom jeugd. Ook is Hedzer veel te vinden om straat, sociale media (Instagram), op de scholen en het jongerencentrum. Dit met als doel vertrouwen en een band met jongeren op te bouwen. Dit maakt het laagdrempeliger voor jongeren om contact te zoeken met de jeugdagent wanneer hij of zij een aangifte wil doen, waardevolle informatie heeft of over zijn of haar verleden in gesprek wil. Soms gaan aangiftes over gevoelige en vervelende ervaringen. Dan is het prettig dat je als jongere de jeugdagent kent en vertrouwt.

Een taak op het bureau is het beoordelen en uitzetten van de meldingen van strafbare feiten die binnenkomen. Waar dit kan gaat Hedzer bij een melding van een jongere niet direct over naar het strafrecht. Hij gaat bijvoorbeeld eerst in gesprek met de ouders van de jongere, of kijkt of een HALT-traject mogelijk is. Ook zet hij projecten op. Een voorbeeld hiervan is een project rondom het thema mediawijsheid. Hierbij worden jongeren onder andere voorgelicht over wat een goed wachtwoord is, WhatsApp-fraude, sexting en cyberpesten.

Hedzer is veel te vinden op de scholen. Daar heeft hij contact met onder andere de conciërge en zorg coördinatoren. Hij sluit aan bij verschillende overleggen, zoals het jongerenoverleg, waar hij onder andere de leerplicht, de gemeente en de jongerenwerkers van Carrefour treft.

Het contact tussen Hedzer en die nieuwe jongerenwerkers Daniel en Belinda verloopt goed. Volgens Hedzer zijn ze dan ook goed zichtbaar op straat, sociale media en de scholen. Eigenlijk waar hij zelf ook te vinden is. Ze zoeken elkaar geregeld op, voor bijvoorbeeld een vraag of zorg over de jongeren die ze beide in beeld hebben. Belangrijk hierbij is dat ze bij het delen van informatie de privacy van de jongere waarborgen en zorgvuldig met de informatie omgaan. Het verschil tussen het jongerenwerk en het werk van een jeugdagent is dat ze beide vanuit een ander doel werken. Jongerenwerkers richten zich meer op het onderdeel welzijn, coaching en waar nodig doorverwijzen van jongeren. Een jeugdagent heeft als doel het handhaven van de openbare orde en het aanpakken van strafbare feiten. Doordat het jongerenwerker vanuit een ander doel werkt, krijgen zij van jongeren vaak meer informatie en signalen dan een jeugdagent. Op dit vlak, en hun wederzijdse rol binnen het welzijn van jongeren, kunnen ze elkaar goed aanvullen.

In de toekomst wil Hedzer de goede samenwerking met het jongerenwerk graag in stand houden. Er liggen mooie kansen om nóg meer de samenwerking te zoeken als het gaat om het opzetten van projecten, activiteiten en voorlichtingsactiviteiten. Al met al vindt Hedzer het huidige jongerenwerk in de Noordoostpolder zeker van meerwaarde. “Er is genoeg werk voor het jongerenwerk te doen’.

Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting