Spring naar inhoud

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Alle inwoners van Noordoostpolder hebben recht op hulp bij het verkrijgen of behouden van passende hulp. Dit is vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee in het belang van de inwoner. In Noordoostpolder kunnen inwoners voor cliëntondersteuning bij Carrefour terecht. Vaak zullen inwoners doorverwezen worden vanuit het Sociaal loket. Hiervoor zijn korte communicatielijnen tussen het Sociaal loket van de gemeente en de cliëntondersteuning van Carrefour. 

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Als Carrefour streven we naar passende ondersteuning voor wie dat nodig heeft.

Resultaten 2021

Inzet professionals

689 trajecten

waarbij een professional betrokken was. Daarvan hebben 323 personen gebruik gemaakt van ondersteuning door een vrijwilliger, zoals een sociaal adviseur.

Hulpvragen

784 hulpvragen

zijn beantwoord met informatie en/of een doorverwijzing. Denk hierbij aan onderwerpen als digitale vaardigheid, maaltijdvoorzieningen, personenalarmering etc.

Verbindingen leggen en inwoners activeren

Onderstaande casus illustreert wat onze onafhankelijke cliëntondersteuning voor inwoners kan betekenen.

De organisatie waar mevrouw de Lange al een tijdje dagbesteding volgt, gaat op korte termijn voorgoed sluiten. Samen met haar moeder probeert ze een nieuwe organisatie te vinden waar ze terecht kan voor dagbesteding. Dit blijkt lastig te zijn. Vaak is er voor haar geen aansluiting met de aanwezige doelgroepen. Het is voor mevrouw de Lange belangrijk dat ze ‘’nuttig’’ werk doet en dat ze op de fiets er naartoe kan. Met de tips van de gemeente kon mevrouw, in haar beleving, niet verder. 

Een van onze onafhankelijke cliëntondersteuners besluit daarom, met toestemming van mevrouw de Lange, contact te zoeken met de klantmanager van mevrouw. De klantmanager zou al een gesprek hebben met de vader van mevrouw de Lange over huisvesting. De vraag over een andere dagbesteding was nog niet bekend maar dit zou mee worden genomen in het gesprek. Het verbaasde de klantmanager dat dit nog niet bekend was omdat ze mevrouw De Lange onlangs nog gesproken had. Rondom dagbesteding en aanbestedingen speelde er, rond die tijd, veel in Noordoostpolder. Er was nog niet bekend welke aanbieders van dagbesteding een contract zouden krijgen.  

Maar hoe gingen we mevrouw De Lange aan een geschikte locatie helpen? Vanuit de ervaring en kennis van onze medewerkers is er een lijstje met vijf passende dagbestedingsplekken naar mevrouw gemaild. Er zaten ook twee vrij nieuwe locaties tussen. Mevrouw ging nu, op advies van onze medewerkers, zelf contact opnemen en een bezoek brengen aan de plekken die haar geschikt leken. 

Na een aantal dagen mailt mevrouw onze medewerkers terug. Ze was al op twee plekken gaan kijken en had direct meerdere dagdelen ingepland om mee te draaien. Door het lijstje was ze geattendeerd op nieuwe plekken die ze nog niet kende en daar was ze erg blij mee.  

Dit proces vertelt precies hoe Carrefour te werk gaat. We leggen verbindingen en activeren inwoners om zelf aan de slag te gaan. Dit vanuit de gedachte om samen met inwoners tot duurzame oplossingen te komen.

'We leggen verbindingen en activeren inwoners om zelf aan de slag te gaan'.

Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting