Spring naar inhoud

Opvoed- en opgroeiondersteuning

Ouders kunnen met allerlei vragen over het opvoeden en opgroeien bij Carrefour terecht. Want niet iedere ouder heeft in zijn of haar omgeving een netwerk die hen daarbij kan helpen. Laagdrempelig helpen we ouders in hun thuissituatie met alledaagse opvoedvragen. We werken vanuit de vragen en mogelijkheden van de ouder. Zo worden de ouders versterkt in hun ouderrol zodat ze zelf met hun kinderen verder kunnen. Collectief waar dat kan en individueel waar nodig.

Opvoed- en opgroeiondersteuning

Ouders kunnen als geen ander de ontwikkeling stimuleren van hun kind. Om ouders te ondersteunen hoe zij dit spelenderwijs kunnen stimuleren biedt Carrefour de programma’s Opstapje (2 tot 4 jaar) en Opstap (4 tot 6 jaar). Deze programma’s hebben als doel om de (taal)ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Daarnaast willen we de interactie tussen ouder en kind verbeteren. Daarnaast richten de Nanny's zich op kortdurende, individuele ondersteuning om ouders en/of opvoeders te ondersteunen bij vragen over ontwikkelen, opgroeien en opvoeden. Met de inzet van de Nanny’s willen we een meer en beter te vinden vrij toegankelijke voorziening zijn als alternatief voor maatwerkoplossingen. De ouderconsulent vervult hiernaast een belangrijke rol in de driehoek “ouder- kind- school” waarbij vooral ouders d.m.v. warm en persoonlijk contact professioneel ondersteund worden. Door de inzet van de ouderconsulent kunnen (zorg) signalen sneller opgepakt worden. Zo ontlast de ouderconsulent de leerkrachten en draagt bij aan een positief leef-, leer- en werkklimaat op onze scholen. 

Speerpunten 2021

  • Gezinnen kunnen zelfstandig verder en hoeven geen beroep te doen op maatwerk.
  • Ouders geven aan dat hun opvoedvaardigheden zijn versterkt.
  • Interactie tussen ouders en kind is verbeterd.
  • Ouders weten beter wat zij van hun kind mogen verwachten (leeftijdsadequaat).
  • Ouders hebben meer zicht op de ontwikkeling van hun kind.

Inzet van de nanny

81 gezinnen

zijn ondersteund waarbij het gezin na inzet van de Nanny zelfstandig (of met ondersteuning uit het sociaal netwerk) verder kon met de opvoeding van het kind(eren) en zwaardere inzet van hulp is voorkomen.

Ouderconsulent

41 ouders en/of verzorgers

zijn ondersteund en ontlast bij ingewikkelde thuissituaties en/of in hun contact met school door inzet van de ouderconsulent

Opstap(je)

92 ouders en/of verzorgers

zijn doormiddel van het Opstap(je) traject verder geholpen in het stimuleren van de (taal)ontwikkeling van hun kind

186 unieke ouders

bereikt via groepsactiviteiten rondom versterken ouderschap

Opvoedondersteuning door Nanny’s

De volgende casus laat zien hoe een Nanny ouders kan versterken in zijn of haar rol van opvoeder, zodat het gezin weer zelfstandig verder kan.

Toen het dochtertje van Mirjam (26) en Delano (23) werd geboren, kwamen ze voor een enorme uitdaging te staan. Het meisje bleek een huilbaby te zijn. ‘Ze huilde soms wel twintig uur op een dag’, vertelt moeder Mirjam. Een uitputtingsslag voor de jonge ouders, die alles probeerden om hun dochtertje te helpen. Delano: ‘We zijn bij een osteopaat geweest, probeerden andere voeding en andere manieren van troosten. Maar niks hielp.’

Mirjam zat er na een paar weken compleet doorheen en zocht hulp. Via het consultatiebureau kwam het jonge gezin terecht bij onze Nanny ‘Wilma Soepboer’. Al had Delano daar zo zijn twijfels bij. ‘Ik weet uit mijn omgeving dat een stempel van Jeugdzorg op jonge leeftijd veel gevolgen kan hebben voor de rest van je leven.’ Maar toen Delano Wilma eenmaal ontmoette, verdwenen zijn twijfels als sneeuw voor de zon. ‘Ze liet meteen merken dat ze alles in overleg met ons deed. Zonder oordeel. Dat was heel fijn.’

Wilma: ‘In mijn werk als opvoedondersteuner en Nanny laat ik de opvoeding bij de ouders. Het is hun kind en hoe ze met haar omgaan, moet bij hen passen. Ik werk dus echt met hen samen, leg ze niks op. En ik kon Delano en Mirjam gelukkig al snel bevestigen in hun manier van doen met Eva. Ik zag namelijk dat er iets mis was met het meisje.’

Hoewel eerdere onderzoeken niets aan het licht brachten, werd Eva op aanraden van Wilma toch nog eens nagekeken. Na een opname van twee weken in het ziekenhuis werd duidelijk dat ze wél medische problemen had, zoals reflux, darmklachten en een koemelkallergie.

Mirjam: ‘Het was zo fijn dat Wilma korte lijntjes heeft met het ziekenhuis en de jeugdverpleegkundige. Daardoor konden we meteen doorpakken. En er was geen wachtlijst bij de Nanny’s. Toen we belden omdat ik echt kapot was, konden we meteen hulp krijgen. Ik denk dat dat heel veel extra zorg bij ons heeft voorkomen. Ze heeft ons ook echt geholpen met zien hoe ons dochtertje contact met ons maakt.’

Inmiddels gaat het goed met het dochtertje en haar ouders. ‘Wilma trekt zich als Nanny steeds meer terug uit het gezin, maar ze blijft nog even als back-up. Delano: ‘Als er iets is, kunnen we haar appen of bellen op haar mobiel en hebben we meteen contact. Dat geeft ons rust.


Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting