Spring naar inhoud

Voorwoord

Het belang van verbinding

Allereerst de complimenten aan alle vrijwilligers en collega’s die het afgelopen jaar zo hard hebben gewerkt. In een jaar waarin we nog te maken hadden met de coronapandemie, werd de nodige creativiteit en flexibiliteit van hen gevraagd om onze inwoners zo optimaal mogelijk te bereiken en van dienst te zijn. In het tweede jaar met corona werd wederom duidelijk hoe belangrijk verbinding is. Voor jong en oud. Zo hadden jongeren minder kansen om te ontmoeten en zichzelf te ontwikkelen. Het belang van jongerenwerk kwam hierdoor extra naar voren. Onze nieuwe jongerenwerkers waren volop aanwezig op de scholen, op straat en online om zoveel mogelijk jongeren verder te helpen met een resultaat om trots op te zijn. De verbindingen die zijn gelegd met het maatjesproject of Klavertje Vier, waarin inwoners met dezelfde interesses aan elkaar worden verbonden, droegen bij aan nieuwe ontmoetingen in deze uitdagende tijd.

Om nu en in de toekomst zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vragen van inwoners is Carrefour afgelopen jaar gestart met twee gebiedsteams. Een team dat zich richt op Emmeloord en een team dat zich richt op de dorpen. Daarin werken we gezamenlijk aan zeven thema’s, te weten: Onafhankelijke cliëntondersteuning, Bewegen en Leefstijl, Vrijwillige inzet, Mantelzorg, Opvoed- en opgroeiondersteuning, Opbouwwerk en Jongerenwerk. Dit jaarverslag delen we daarom in op basis van deze zeven thema’s. We blikken per thema terug op de behaalde resultaten. Vervolgens kijken we in hoofdstuk 9 vooruit naar 2022. Met ingang van 1 januari 2022 is Carrefour namelijk gefuseerd met Tinten. We blijven ons onder onze huidige naam, met onze lokale identiteit en vertrouwde gezichten, inzetten voor de inwoners van Noordoostpolder. De aansluiting bij de Tintengroep kan daarbij extra innovatiekracht leveren aan de maatschappelijke opgaven van de Noordoostpolder.

Jos van Putten 
Manager Carrefour

Over ons

Carrefour zoekt samen met inwoners van de gemeente Noordoostpolder naar antwoorden op vragen uit het dagelijks leven. We werken daarbij vanuit vertrouwen, nabij en met gezond verstand.  Voorbeelden van vragen waarvoor inwoners bij ons terecht kunnen zijn vragen rondom ontmoeting, opvoeding, mantelzorg, vitaliteit en vrijwilligerswerk. Sinds kort kunnen inwoners ook bij ons terecht voor vragen rondom het vinden van de juiste zorg en ondersteuning (onafhankelijke cliëntondersteuning). 

Bewegen naar duurzaam verbinden is ons motto. Als organisatie zijn we voortdurend in beweging, om zo aan te sluiten bij datgene wat de samenleving en haar inwoners van ons vraagt. We doen dit vanuit onze missie dat inwoners hun leven leiden zoals zij dat zelf voor ogen hebben. We kunnen dit uiteraard niet alleen; we verbinden ons daarom met de inwoners en (vrijwilligers)organisaties in de Noordoostpolder. Want samen kom je verder! 

Logo Reporting
Versie:
v3.10.8
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting